Predstavenie vinárov

Vinohradnícka krajina pod Vulkánom Sitno je magické miesto, kde sa na sopečnom podloží stretávajú dva klimatické svety.  Končí tu horúca – južná časť Európy ( Panónska panva – Pannonicum ) a začína sa chladná – severná časť Európy ( Západné Karpaty – Carpaticum occidentale ).

Vinohrady tu ležia na úpätí Južných svahov Štiavnických vrchov a na priľahlej Ipeľskej pahorkatine. Svoje korene zapúšťajú hlboko do sopečného podložia, ktoré stvoril v pradávnych časoch mohutný vulkán Sitno.

Stratovulkán Sitno bol pôvodne vysoký do 4 km a zaberal asi 2 200 km². V jeho poklesnutej kaldere dnes leží architektonický skvost – mesto Banská Štiavnica.

Vinohrady pod Vulkánom Sitno ležia väčšinou na tufoch a andezitoch. Zjednodušene môžeme povedať, že mäkký tuf je sopečný popol a tvrdý andezit je sopečná láva. Sopečná pôda je porézna a vynikajúco absorbuje vodu, plyny a kyslík, ktoré má následne vinič k dispozícii, keď zapúšťa svoje korene do sopečného podložia.

Samotný vývoj stratovulkánu Sitno bol zložitý a prebiehal v období bádenu až sarmatu (zhruba v intervale pred 15,0 – 11,0 mil. rokov) v piatich hlavných cykloch. Počas tohto obdobia sa striedali explozívne a pokojné obdobia, počas ktorých vulkán chŕlil rôzne druhy sopečných vyvrenín.

 Vinohradnícka krajina pod Vulkánom Sitno je malá oblasť, ktorá zahŕňa len zopár vinohradníckych dedínRybník, Čajkov, Nová Dedina, Podlužany, Devičany, Brhlovce, Bátovce, Žemberovce, Jabloňovce, mestečko Pukaneca čiastočne zachytáva aj severnú časť okresného mesta Levice.

Štiavnické vrchy,  súčasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom a sú budované andezitmi, ryolitmi , brekciami a tufmi. Územie je mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti intenzívne ťažených.

Ipeľská pahorkatina je geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny na úpätí Štiavnických vrchov  a tvorí severný výbežok západopanónskej panvy.  Miestami sa týči až do výšky 290 metrov nad morom. Do jej podložia zasahujú sopečné usadeniny zo Štiavnických vrchov.  Na ich zlomoch vystupujú minerálne a termálne vody v Santovke, Slatine a v Dudinciach.  Voda v Santovke má zloženie podobné morskej vode so znásobeným výskytom Ca2+ a sírovodíka.


Vinárstvo Anton Uhnák (Čajkov, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Tekovský rajón, Slovensko)

Hrozno pestujú výhradne v Čajkove, kde obhospodarujú približne 5 hektárov vinohradov v honoch Sádovie, Podhorie, Vinná Dolina a Deberča. Ročná produkcia je 40 000 litrov vína. Sortiment tvoria tradičné odrody ako Pesecká leánka (Feteasca regala), Veltlínske zelené, Rizling, Pinot blanc (Rulandské biele) a
Frankovka modrá.

Spracovanie a výroba vína prebieha pomocou moderných technológií, ale radi experimentujú pri procese kvasenia. Jedinečný charakter a mineralitu vínam dodáva tufové a andezitové podložie pochádzajúce zo sopečných vyvrenín Štiavnických vrchov.


          Muráni víno (Čajkov, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Tekovský rajón, Slovensko)

Vinohrady vinárstva Murani zapúštajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín v Čajkove, na úpätí južných svahoch Štiavnických vrchov. Je to magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Končí to horúca - južná časť Európy (Panónska panva - Pannonicum) a Štiavnickými vrchmi sa začína chladná severná časť Európy ( Západné Karpaty - Carpaticum occidentale ), kde sa vinohrady nachádzajú už len ojedinele.


Oficiálne bola firma  Muráni Víno Čajkov založená v roku 1993, no korene siahajú hlbšie. Prvá písomná zmienka spájajúca rodinu s vinohradníctvom pochádza zo súpisu čajkovských vinohradov, ktorý bol vytvorený dňa 14.9.1762. Začiatkom deväťdesiatich rokov obhospodarovali približne 1 ha vinohradov a väčšinu hrozna kupovali. Zásadný zlom nastal v roku 2008, začali postupne vysádzať nové vinohrady. V súčastnosti majú naše rodiace vinohrady rozlohu 10 ha a plánujú ešte výsadbu ďalších 4 ha. 

VSTUPENKY - Objednávka/Rezervácia

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností Vás žiadame o rezerváciu vstupeniek najneskôr do 4.9.2019 (streda). Vstupenky si môžete rezervovať 3 spôsobmi:

1. odpovedaním na mail info@vinopolis.sk s uvedením Vášho mena, počtu osôb a telefonického kontaktu
2. telefonicky na tel.čísle 0903 520413
3. objednať cez eshop <<< Objednať TU >>>

Vašu rezerváciu Vám spätne potvrdíme emailom, ktorý bude obsahovať ďalšie pokyny. 

Gourmand SK s.r.o.
0903 520413 
info@vinopolis.sk 


OBJEDNAŤ VSTUPENKY


UPOZORNENIE
 

Firma Gourmand SK s.r.o. ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny vinárstiev v prípade nepredvídaných okolností. O prípadných zmenách budeme informovať zákazníkov písomne prostredníctvom SMS alebo emailu.


AKO SA DOSTANETE NA LOĎ

Loď menom Botel Gracia je zakotvená vedľa hotela Devín (Rázusovo nábrežie, Bratislava).