Predstavenie vinárov z TERROIR TEKOV

logo Terroir Tekov

Filozofia

Prívlastok vs. Terroir

V posledných dvoch desaťročiach sa pri označovaní slovenských vín kládol dôraz na prívlastok, laicky povedané na cukornatosť hrozna. Takéto označovanie vín na začiatku pomohlo, pretože vštepilo zákazníkovi jednu dôležitú myšlienku, a totiž, že rôzne vína môžu mať rozdielnu kvalitatívnu úroveň. Cukornatosť hrozna je síce dôležitý parameter, ale pre charakter vína nie najdôležitejší. Pre opis charakteru vína sa čoraz častejšie začína používať francúzke slovo terroir. Tento výraz nemá presne a jasne určenú definíciu, zahŕňa v sebe totiž niekoľko parametrov. Môžeme povedať, že je to rovnica s viacerými premennými.

Čo je to Terrorir?

Zásadný vplyv na charakter vína majú nasledovné parametre:

  1. Prírodné prostredie , kde je vinohrad vysadený. Pred vysadením vinohradu by mal vinohradník poznať podložie, mikroklímu, počet zrážok do roka, orientácia svahu na svetové strany a podobne. V prípade, že sa vinič pestuje v chladnejšej oblasti, jeho vegetačné fázy prebiehajú pomalšie. Hrozno pomalšie dozrieva a preto sa napríklad u bielych aromatických odrodách zvyšuje obsah extraktívnych a aromatických látok. Čo sa týka pôdnych podmienok - hovorí sa, že čím viac vinič trpí v pôde, tým je víno vyrobené z tohto hrozna plnšie a má mohutnejšie telo. Takže netreba vinič veľmi rozmaznávať, hlavný koreň siaha hlboko do pôdy a odtiaľ si čerpá vodu a potrebné živiny.
  2. Výber odrody. Každá oblasť je vhodná na pestovanie iných odrôd. Preto je dôležité, aby sa na základe historických skúseností a sledovania klimatických zmien vysádzali také odrody, ktorým sa v regióne prirodzene darí.
  3. Ľudská činnosť. Vinár určuje, akým technologickým spôsob bude hrozno spracované a ako bude postupovať pri procese zrenia vína. Moderný svet ponúka nespočetné množstvo technologických postupov, od tradičných až po ultra moderné. Výber technológie dokáže zásadným spôsobom zmeniť charakter vína.
  4. Kultúra, zachovanie tradícií a zvykov. Vinár bol vždy prirodzeným nositeľom kultúrnych hodnôt, preto je dôležité, aby vinár poznal miestne zvyky a históriu svojho kraja. Víno má byť nástrojom, ktorý pomáha utvárať kultúrnu identitu miesta svojho vzniku.


Ako sa rodí Terroir Tekov?

Odhaliť charakter vín z jednej konkrétnej oblasti je veľká výzva. Je to skôr dlhodobý proces, ako jednorázové vyhlásenie. Vyžaduje pokoru a nie egoistické postoje. Úzky okruh vinárov, ktorých otázka terroir vzrušuje a inšpiruje, sa rozhodoli spojiť svoje sily pri hľadaní odpovede na otázku, aký je Terroir Tekov. Cieľom je viesť fundované debaty na túto vzrušujúcu otázku a prirodzene nadviazať na kultúrne a historické tradície, ktoré nám zachovali naši predkovia. 

Víno Svetík   logo Víno Svetík   

Víno Svetík


Je malá rodinná firma ktorá sa výrobou vína zaoberá od r.1990.  Ing. Ján Svetík je absolventom VŠZ Brno, fakulta záhradníctvo. Súčasná produkcia firmy nepresahuje 7000 L vína so zameraním na výrobu prívlastkových vín. Pomer bieleho a červeného vína je približne rovnaký/1:1/ v závislosti od kvality daného ročníka. Pri výrobe vín sú používané tradičné postupy a technológie bez použitia filtrácie a pomocných aditív. Na fermentáciu muštov sú používané autochtonne kvasinky. Cieľom týchto postupov je snaha o zachovanie typických aróm.Marvla Tindo   logo Marvla Tindo   

Marvla Tindo

Je rozhodnutie dvoch rozdielnych ľudí , ktorí majú spoločný cieľ, víziu a sen - VÍNO. Malé vinárstvo s produkciou 8.000 až 10.000 litrov ročne vzniklo v roku 2009 a zameriava sa na výrobu odrodových akostných vín s prívlastkom a charakterom. Filozofiou vinárstva je maximálne využitie potenciálu hrozna zozbieraného vo vinohrade. Nechať prehovoriť prírodu a čas, lebo si myslíme, že byť svedkom procesu je viac ako byť jeho domnelým režisérom.Pivnica Brhlovce   logo Pivnica Brhlovce   

Pivnica Brhlovce

Malé butikové vinárstvo, ktoré sídli v skalných obydliach v Brhlovciach. Venuje sa prevažne červeným  vínam, pričom hlavným pracovným nástrojom v pivnici je čas a intuícia. A samozrejme skala - jej kľudná vnútorná energia.
" Snažíme sa o autentické vína, ktoré neskrášľujeme pokrivenými zrkadlami. Preto nepoužívame selektované kvasinky, enzímy, arabskú gumu a iné invázne chemické doplnky.Cieľom nie je vyrobiť jedno veľké víno,  dôležitá je cesta a kontinuita života. Pinot Noir je túžba, ktorá ženie vpred a Frankovka Modrá, to je láska."

Vplyv ročníka - sila prírody je preto prednejšia ako harmónia dosiahnutá technologickým znásilnením vína.
Charakter vína je dôležitejší, ako ľúbivá a nekomfliktná uniformnosť.
Pochopiť miesto pôvodu a objaviť posolstvo, ktoré nám zanechali predkovia vnímame ako dobrodružstvo. Zároveň je to však aj záväzok.Víno Nichta   logo Víno Nichta   

Víno Nichta


Je rodinná firma Branislava Nichtu, manželky Miroslavy a otca Jozefa, ktorá vznikla v roku 1997, keď nadviazala na rodinnú tradíciu domáceho vinohradníctva a vinárstva. Ročná produkcia je 300 000 litrov vína, čiže objemom a rozsahom výroby vína už patrí medzi stredné podniky na Slovensku. Rodina vlastní 30 ha vinohradov a s odrodou Devín začínali vo veľkom ako jedna z prvých na Slovensku.Vinárstvo Anton Uhnák   logo Vinárstvo Anton Uhnák

Vinárstvo Anton Uhnák


Vinárstvo Anton Uhnák má  niekoľko generačnú vinohradnícku a vinársku tradíciu. V súčasnosti vinárstvo vedie Anton Uhnák, ktorý dorába vína prevažne modernou technológiou spracovania. Súčasná produkcia je 25 000 litrov vína. Časť hrozna dopestuje firma sama a časť hrozna vykupuje, pričom všetko hrozno pochádza výhradne z Čajkova. V Leviciach na stanici má firma podnikovú predajňu, kde okrem svojho vlastného vína predáva aj vína ostatných vinárov zo združenia Terroir TEKOV.Pivnica Čajkov   logo Pivnica Čajkov

Pivnica Čajkov


Môj pohľad a chápanie vína je logickým vyústením súžitia s Čajkovskými vinicami a vínom. To, že sa od narodenia môj život točil okolo vína, znamenalo, že som už od detstva chcel vyrobiť vlastné a prirodzene to najlepšie, najkvalitnejšie víno.

Nie je náhoda, že práve k Peseckej leánke mám taký osobitý vzťah. Všimol som si, že len u nás v Čajkovských viniciach sa nachádzajú najmenej štyri klony Peseckej a každý z nich má trochu iné vlastnosti, dáva vína rozdielnej povahy a kvality, v rôznych ročníkoch. Dnes dbám predovšetkým na to, aby naše leánky boli zrkadlom prostredia, pôdy, kraja a odrody samotnej.Víno Muráni Čajkov   logo Muráni Čajkov

Víno Muráni Čajkov


Rodinná vinohradnícka a vinárska spoločnosť Muráni-Víno Čajkov s.r.o. vznikla v roku 1995. Obhospodaruje 12 ha vlastných vinohradov, ktoré sa nachádzajú na úpätí Štiavnických vrchov obce Čajkov. Vo svojej činnosti sa opiera o vzácne skúsenosti svojich predkov. Mušt  z bielych odrôd vstupuje do fermentácie po odkalení. Súčasťou vinárskej technológie je použitie čistých kultúr vínnych kvasiniek ako aj fyzikálna regulácia procesu kvasenia a dokvášania. Všetky naše vína pochádzajú z hrozna tradičných muštových odrôd a novošľachtencov. Z bielych sort sú zastúpené Ryzling rýnsky, Sauvignon blanc, Rulandské biele a sivé a z červených Dunaj, Nitria, Merlot, Frankovka modrá, Rulandské modré a Alibernet. Firma plánuje ďalšie nové výsadby na ploche 4 ha.Frtús Winery   logo Frtus Winery

Frtús Winery


Je nové vinárstvo v obci Podlužany, ktoré sa nechce zaradiť medzi mnohých, chceme byť jedno z mála vinárstiev a preto prinášame niečo ,čo spojí eleganciu, nápaditosť, štýl a identitu. Niečo, za čím si stojíme a čo patrí len pre tých čo si vážia sami seba,  prácu iných a pitie vína je ich životný štýl.  Bratia Frtúsovci.Naj pivnica Pukanec   logo Naj pivnica Pukanec

Naj Pivnica Pukanec


Najväčšia vínna pivnica v Pukanci - História, súčasnosť i sľubná budúcnosť sú neustále prítomné v genius loci Najväčšej vínnej pivnice v Pukanci. Jej príbeh sa začal písať už v roku 1900. Vtedy sa rozhodol Johannes Ciglan, obchodník s vínom, premeniť bývalú banskú štôlňu na pivnicu.
Nad jej vchodom dal postaviť budovu vinárstva z dovtedy v Hornom Uhorsku netradičného materiálu - železobetónu. Tento materiál bol použitý aj na vybudovanie dvoch cisterien pre uskladnenie vína v portáli pivnice. Avšak aj do samotnej stavby sa znova vmiesila história, keďže základy tvoria kamene z mestského opevnenia z čias tureckých vpádov.
Pivnica spolu s priľahlým areálom  bola dlhé roky využívaná pukančanmi pre zábavu a potešenie.Dôkazom toho je aj dobová pohľadnica s popisom „Cigľanovo letné zábavište“.
Na rozkvet pôvodného vinárstva, ktorý bol nútene ukončený v päťdesiatych rokov 20. storočia  sa rozhodlanadviazať rodina Jána Rosenbergera. Od roku 1998 až do dnešných dní pivnica prechádza postupnou rekonštrukciou, ktorá sa odráža v stavebných úpravách, ako aj v technologickej vybavenosti.VSTUPENKY - Objednávka/Rezervácia

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností a predpokladaného značného záujmu Vás žiadam o potvrdenie účasti/rezerváciu vstupeniek najneskôr do 20.7.2016 (streda). Vstupenky si môžete rezervovať 3 spôsobmi:

1. odpovedaním na mail info@vinopolis.sk s uvedením Vášho mena, počtu osôb a telefonického kontaktu
2. telefonicky na tel.čísle 0903 520413
3. objednať cez eshop <<< Objednať TU >>>

Vašu rezerváciu Vám spätne potvrdíme emailom, ktorý bude obsahovať ďalšie pokyny. 

Gourmand SK s.r.o., divízia Vinopolis 
0903 520413 
info@vinopolis.sk 

Naspäť do nákupného košíka


NASPÄŤ NA OCHUTNÁVKU VÍN 21.7.2016