Predstavenie vinárstva

logo Lahofer   logo Hanzel

VINÁRSTVO LAHOFER Je jedným z najväčších pestovateľom viniča v ČR. SPOLU S FIRMOU VINICE LAHOFER obhospodaruje 430 hektárov na tratiach Babičák, U Hájku, Volné pole, Waldberg, Lampelberg, Šác a ďalšie. Do vinohradu Lampelberg sme navyše situovali vinársky program „Majte svoju hlavu". LAHOFER sa stará aj o Rajskú vinicu na historických terasách pod chrámom svätého Mikuláša v centre Znojma.

Svoje meno odvodilo vinárstvo od rodáka z Dobšíc, umeleckého rezbára Jána LAHOFER. Ten na konci 18. storočia vytvoril unikátnu barokovú knižnicu, ktorá je dnes klenotom premonštrátskeho kláštora v Pamätníku národného písomníctva na pražskom Strahove.

Z HISTÓRIE FIRMY

Vinárstvo LAHOFER sa opiera o silnú vinársku tradíciu na Znojemsku, rozvíjanú pomocou najmodernejších vinárskych postupov a technológií. LAHOFER vyrába vína všetkých hlavných stredoeurópskych odrôd výhradne z hrozna z vlastných viníc (s výnimkou špeciálnej rady francúzskych a slovenských vín), časť produkcie hrozna navyše predáva ostatným výrobcom vína.

Spoločnosť vznikla v Znojme v roku 2003 ako Prvá Znojemská vinárska a.s. a pod týmto názvom uviedla na trh prvé tri ročníky prívlastkových vín - 2003, 2004 a 2005. Rok 2006 bol pre spoločnosť zlomovým vďaka dokončeniu a sprevádzkovaniu nového výrobného areálu v Dobšiciach pri Znojme. V súvislosti so zmenou sídla zmenila spoločnosť aj vlastnú značku. Tú inšpirovala postava dobšického rodáka, umeleckého rezbára Jána LAHOFER.

V roku 2014 Vinárstvo LAHOFER majetkovo vstúpilo do miroslavského vinárstva HANZEL. To od navýšenia svojej výrobnej kapacity v roku 2012 odoberalo od Vinárstva LAHOFER podstatnú časť suroviny pre svoju vlastnú výrobu.

Okrem značky Vinárstvo HANZEL a samotného vinárstva, ktoré disponuje technológiami s výrobnou kapacitou približne sto dvadsať tisíc fliaš ročne, rozšírilo Vinárstvo LAHOFER svoje portfólio aj o historickú budovu miroslavského vinárstva, ktorá bola novo zrekonštruovaná na hotel so štýlovou vinárňou, reštauráciou a školiacim centrom.

Vína ponúkame v niekoľkých "radoch" - špeciality typu cibébový výber máme zaradené v rade "Unikát", vína apelačného systému VOC Znojmo zdobí výrazná etiketa s týmto v tuzemsku prvým systémom zameraným na vína pochádzajúce z konkrétnych vinárskych polôh. Najvýznamnejšou je naša Standard symbolizovaná dobre známou čiernou etiketou so strieborným logom a červenými doplnkami. Predovšetkým pre gastro zariadenie vyrábame vína vo fľašiach typu Bordo so skrutkovým uzáverom. A ako doplnok ponúkame vždy zhruba tri odrody spracované a dovezené francúzskej suroviny, ktoré na etikete označujeme výrazným symbolom a názvom LAHOFER.fr.

            
  

VSTUPENKY - Objednávka/Rezervácia

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností a predpokladaného značného záujmu Vás žiadam o rezerváciu vstupeniek najneskôr do 15.3.2017 (streda). Vstupenky si môžete rezervovať 3 spôsobmi:

1. odpovedaním na mail info@vinopolis.sk s uvedením Vášho mena, počtu osôb a telefonického kontaktu
2. telefonicky na tel.čísle 0903 520413
3. objednať cez eshop <<< Objednať TU >>>

Vašu rezerváciu Vám spätne potvrdíme emailom, ktorý bude obsahovať ďalšie pokyny. 

Gourmand SK s.r.o.
0903 520413 
info@vinopolis.sk